trying to capture the nature
It’s all wrapped!! πŸ‘•πŸ‘”πŸ‘šπŸ‘–πŸ‘—πŸŽ½

#EdisiIbuRumahTangga #Menyetrika with Gesang at Komplek Melong Green Garden – View on Path.

It’s all wrapped!! πŸ‘•πŸ‘”πŸ‘šπŸ‘–πŸ‘—πŸŽ½

#EdisiIbuRumahTangga #Menyetrika with Gesang at Komplek Melong Green Garden – View on Path.

Rock On!! πŸ‘ŠπŸ˜ŽπŸ’€ 

#SkullOnMyFinger at Bandung TV – View on Path.

Rock On!! πŸ‘ŠπŸ˜ŽπŸ’€

#SkullOnMyFinger at Bandung TV – View on Path.

Work on sleep mode!! πŸ˜“πŸ˜΄πŸ˜‘


#Tunduh at Bandung TV – View on Path.

Work on sleep mode!! πŸ˜“πŸ˜΄πŸ˜‘


#Tunduh at Bandung TV – View on Path.

Aa Utun lagi olah raga di dalam sana, Pops @gesangvicky !!πŸ’ƒπŸƒ (at Komplek Melong Green Garden)

Selamat siang, Aa Utun!! πŸ˜˜πŸ‘ΆπŸ˜ with Gesang at KPAD Gegerkalong – View on Path.

Selamat siang, Aa Utun!! πŸ˜˜πŸ‘ΆπŸ˜ with Gesang at KPAD Gegerkalong – View on Path.

At Bandung TV

Ngoprot.. Hareudang.. Bayeungyang.. Padahal td siang tas guyang.. Asa hoyong deui, renang.. πŸ˜₯πŸ˜“ – at Bandung TV with Gesang – See on Path.

Siap angkut, Pops!! πŸ‘©πŸ‘ΆπŸ‘¨

#PersiapanPersalinan with Gesang at Komplek Melong Green Garden – View on Path.

Siap angkut, Pops!! πŸ‘©πŸ‘ΆπŸ‘¨

#PersiapanPersalinan with Gesang at Komplek Melong Green Garden – View on Path.

Listening to Nina Bobo by Slank

Selamat pagiiiiii!!! πŸ˜΄πŸ’¨ at Bandung TV – Preview it on Path.

32 minggu Aa Utun.. Sehat terus yaa.. Moga persalinannya aman lancar.. Aaaamiiiiiinn yaa Robbalalamiiiinnnn.. πŸ˜˜πŸ‘ΆπŸ˜ with Gesang at Komplek Melong Green Garden – View on Path.

32 minggu Aa Utun.. Sehat terus yaa.. Moga persalinannya aman lancar.. Aaaamiiiiiinn yaa Robbalalamiiiinnnn.. πŸ˜˜πŸ‘ΆπŸ˜ with Gesang at Komplek Melong Green Garden – View on Path.

Happy wedding day Buluk & Icha!! Happily ever after & live long!! πŸ‘°πŸŽ© with Gesang – View on Path.

Happy wedding day Buluk & Icha!! Happily ever after & live long!! πŸ‘°πŸŽ© with Gesang – View on Path.